Rahoittajille

Dashboard hakemusten vertailuun ja asiakashallintaan
Pääsy yritysten lähettämiin hakemuksiin
Herkkyysanalyysi ja investointien suunnittelun työkalut
Valmis suositus rahoitusrakenteesta
Toimialavertailutyökalut
Pääsy yritysten lähes reaaliaikaiseen talouden seurantaan
1. Yritys
  • lähettää rahoitushakemuksen rahoittajalle
2. Rahoittaja
  • kirjautuu rahoittajalle tehtyyn finadeckin dashboardiin, josta näkee yrityksen perustiedot
  • voi tehdä halutessaan dashboardin kautta herkkyysanalyysit, toimialavertailut ja tarvittaessa pyytää lisätietoja asiakkaalta
  • mikäli rahoittajalle tehdyn alustan ja rahoittajan järjestelmän välille ei rakenneta rajapintaa, rahoitusneuvottelija / asiakkuuksia avaava henkilö kopioi hakemukselta tarvitsemansa tiedot omiin järjestelmiinsä
3. Rahoittaja
  • rahoittaja lähettää myönteisen / kielteisen päätöksen rahoitusta / asiakkuuden avausta / koskien yritykselle
  • mikäli yritys on tehnyt valtuutuksen esim. asiakasvastaavalleen, niin asiakasvastaava voi seurata salkusssaan olevien yritysten taloudellisen tilan kehitystä räätälöidystä dashboardista
4. finadeckin alusta
  • seuraa yrityksen taloudellisen tilan kehittymistä yrityksen kirjanpito-ohjelmiston ja finadeckin välille rakennetun rajapinnan kautta
  • lähettää yritysasiakkaille, yritysten preferenssien ja rahoittajan ja rahoittajan kumppanien palveluvalikoiman mukaisia rahoitus- ja sijoitussuosituksia

Miksi finadeck?

1. helppokäyttöisyys, asiantuntevuus ja nykyaikaisuus
2. rahoitushakemusten laadun ja vertailukelpoisuuden paraneminen
3. kustannustehokkuus
4. yksittäisten yritysten taloudellisen tilan hahmottaminen
5. suuren kuvan hahmottaminen

HYÖDYT RAHOITTAJALLE

Perinteisesti vs. finadeck

Läpikäydyt hankkeet/kk
20 kpl
Läpikäydyt hankkeet/kk
40 kpl

250 000 € lainan korkotuotto ilman toimitusmaksua oletuksella, että laina-aika on 5 vuotta, marginaali 1,75 % ja lyhennystapa kuukausittain tasalyhenteinen = 11 120 €. Oletuksella, että 10 % läpikäydyistä hankkeista toteutetaan, diskonttaamaton ja pääomakustannuksilla korjaamaton finadeckin tuoma lisätuotto esimerkkitilanteessa 22 240 €/kk. Ajan säästön lisäksi finadeckin helppokäyttöiset työkalut tekevät perinteisestä työstä mielekkäämpää.