FINADECK TIIMI

SAKU PÖLLÄNEN
CEO

CEO Saku Pöllänen vastaa ohjelmiston pääarkkitehtina finadeckin ohjelmiston kokonaisuudesta, myynnistä ja markkinoinnista. Sakulla on kokemusta vastuullisista yritysrahoituksen, sijoituspuolen ja taloushallinnon tehtävistä OP ryhmässä, Danske Bankilla sekä Trust Kapital Groupilla (nykyinen Ropo Capital Group). Sakun erityisosaaminen on pk-yritysten pääomarakenteen optimointi ja taloushallinnon sähköistäminen.

MIKA JÄRVINEN
CFO

CFO Mika Järvinen vastaa finadeckin tuottamien analyysien oikeellisuudesta. Mikalla on kokemusta vastuullisista taloushallinnon tehtävistä ja hän on suorittanut tilintarkastajan KHT-auktorisoinnin. Hän on mm. työskennellyt Tuokolla, Deloittella ja BDO:lla, joissa hänelle on karttunut laaja-alainen kokemus niin listayhtiöiden kuin perhe- ja kasvuyritysten taloudesta ja riskienhallinnasta. Mikan erityisosaaminen on yritysjärjestelyt sekä sijoituspalvelutoimialan sääntely.

OLLI TIIHONEN
CIO & Head of Frontend

CIO & Head of Frontend Olli Tiihonen vastaa ohjelmiston suunnittelusta ja frontendin koodauksesta. Ollilla on kokemusta ohjelmoinnista, ohjelmistotuotannosta, myynnistä ja markkinoinnista toimiessaan yrittäjänä Houndmedia Oy:ssa, Caktus Inc.startupissa sekä osakkaana Omameklari Oy:ssä. Erityisosaamista Ollilla on applikaatioiden ja web-pohjaisten ohjelmistojen suunnittelusta, ohjelmoimisesta ja kehityksestä.

Tuomas Tirronen
CTO & Head of Backend

CTO & Head of Backend Tuomas Tirronen vastaa asiakkaiden tietosuojasta sekä ohjelmiston tietomallin ja toimintalogiikan suunnittelusta ja toteutuksesta. Tuomaksella on kokemusta sveitsiläisen Avaloq Evolution AG:n pankkijärjestelmän ja verkkopankkiohjelmiston kehitys-, implementointi- sekä ylläpitoprojekteista Luxemburgissa ja Sveitsissä. Tuomaksen erityisosaamista on tiedonhallinta, rajapintaintegraatiot sekä ohjelmistojen tuotanto- ja ylläpitoprojektit.

JARI KEMI
Partner

Partner Jari Kemi vastaa yhdessä Ollin ja Tuomaksen kanssa ohjelmiston teknisestä arkkitehtuurista ja infrastruktuurista. Jarilla on erityisesti kokemusta kansainvälisten ohjelmistojen big datan kehittämisestä. Hän on kartuttanut osaamistaan mm. Handelsbanken AB:lla, Tantan Hong Kong Ltd:llä, Frosmo Oy:llä, Unity Technologies Ltd:llä ja Discovery Inc.:llä. Ohjelmistojen infrastruktuuri ja big datan hallinta on Jarin vahvinta erityisosaamista.