Tilitoimistoille

Dashboard asiakashallintaan
Rahoituskonsultaation ja investointien suunnittelun työkalut
1. Yritys
  • nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö kirjautuu tupas-tunnistautumisen kautta ja valtuuttaa finadeck Oy:n aktivoimaan finadeckin sekä yrityksen kirjanpito-ohjelman välisen rajapinnan
  • nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö antaa haluamilleen henkilöille, kuten vuokra CFO:lle tai kirjanpitäjälle käyttöoikeudet yrityksen finadeckiin
2. Yritys / Tilitoimisto
  • yrityksen käyttäjä syöttää itse tai yhdessä tilitoimiston henkilön kanssa budjetin, tiedot olemassa olevista vastuista ja vakuuksista sekä mahdollisista tulevista investoinneista
  • yritys ja tilitoimisto voivat yhteistyössä määrittää minkälaista rahoitusrakennetta yritys tavoittelee
3. finadeckin alusta
  • seuraa yrityksen taloudellisen tilan kehittymistä yrityksen kirjanpito-ohjelmiston ja finadeckin välille rakennetun rajapinnan kautta
  • lähettää yritysasiakkaille, yritysten preferenssien mukaisia rahoitus- ja sijoitussuosituksia
4. Yritys / Tilitoimisto
  • yrityksen käyttäjät voivat milloin tahansa päivittää yrityksen budjettia ja tietoja sekä tehdä rahoitushakemuksia haluamilleen rahoittajille joko itse tai yhdessä tilitoimiston kanssa
5. Tilitoimisto
  • mikäli yritys on tehnyt valtuutuksen esim. vuokra CFO:lle tai kirjanpitäjälle, niin he voivat seurata asiakasyritysten taloudellisen tilan kehitystä finadeckin tilitoimiston dashboardista
  • yllä mainitut henkilöt voivat avustaa yrityksiä investointilaskelmissa ja muissa rahoituksen hakua koskevissa asioissa finadeckin dashboardin kautta

Miksi finadeck?

1. helppokäyttöisyys, asiantuntevuus ja nykyaikaisuus
2. valmiit työkalut kokonaisvaltaisempaan taloutta koskevaan konsultaatioon
3. kustannustehokkuus

HYÖDYT Tilitoimistoille

Perinteisesti vs. finadeck

Budjetointiin, raportointiin, optimaalisen rahoitusrakenteen hahmottamiseen, rahoituksen hakuun ym. käytetty aika
Budjetointiin, raportointiin, optimaalisen rahoitusrakenteen hahmottamiseen, rahoituksen hakuun ym. käytetty aika

Olettamalla että budjetointiin, raportointiin, optimaalisen rahoitusrakenteen hahmottamiseen, rahoituksen hakuun ym. menee perinteisillä keinoilla aikaa n. 8 h/kk ja tekijän tuntihinta on 100 €/h ja olettamalla, että finadeckin kautta tilitoimisto saa puolitettua ajan puoleen, finadeckin alusta tuo lisätuottopotentiaalia 400 €/kk/asiakas. Ajan säästön lisäksi finadeckin helppokäyttöiset työkalut tekevät perinteisestä työstä mielekkäämpää ja tuovat asiakasyritykselle hyvin todennäköisesti kustannussäästöjä myös rahoituskuluissa.